60 Tips Lelaki Sejati Dalam Islam


60 Tips Lelaki Sejati Dalam Islam


1. Islam menjadi pedoman hidupnya yang utama (QS.6:153);

2. Ikhlas menjadi dasar hidupnya (QS.2:207);

3. Taqwa menjadi bekal hidupnya (QS.2:197);

4. Taat menjadi karakteristik khasnya (QS.3.132);

5. Solat dan sabar merupakan kekuatannya (QS.8:56;32:24);

6. Tsabat (teguh) merupakan sikap hidupnya (QS.8:45);

7. Ukhuwah Islamiyah menjadi pengikat hatinya (QS.49:10;43:67);

8. Tidak mengenal sikap palsu, banyak tingkah dan takabur (QS.25:63);

9. Ruang jiwanya dipenuhi oleh perhatian dan kepedulian yang besar dan penuh kesungguhan dalam mencapai hadaf (tujuan baik) mereka (QS.28:55)

10. Detik-detik malamnya amat berharga, diisi dengan ibadah Qiyamul Lail/Muraaqabatullah
(QS.25:64 : 17:79. 76:26);

11. Senantiasa risau dan amat takut akan azab Neraka Jahanam (QS.25:65-66);

12. Punya ukuran-ukuran yang jelas atas kebenaran dalam kehidupannya (QS.25:67.17:29);

13. Tidak menyekutukan Allah, dan tidak menentang (menyalahi) perintah Allah (QS.25:68-71);

14. Tidak menganiaya hak orang lain dan tidak menzalimi seorangpun (QS.25:72);

15. Hatinya lurus dan hidup subur dengan iman yang benar (QS.25:73);

16. Senantiasa menginginkan kebaikan yang dilakukan berlanjutan untuk setiap generasi (QS.25:74-76);

17. Senantiasa jujur dalam perkataan dan perbuatannya;

18. Senantiasa menjaga tali silaturrahim;

19. Senantiasa menjaga amanah yang diberikan;

20. Senantiasa menjaga hak tetangga;

21. Senantiasa memberi kepada yang memerlukan;

22. Senantiasa membalas kebaikan orang lain;

23. Senantiasa memuliakan tetamu;

24. Memiliki sifat malu;

25. Senantiasa menepati janji;

26. Tubuhnya sihat dan kuat (Qowiyyul jismi);

27. Berakhlak baik/mulia kepada sesama makhluk Allah; (Matiinul khuluqi);

28. Senantiasa solat tepat pada waktunya;

29. Senantiasa memautkan hatinya ke masjid /Cinta solat berjemaah di Masjid;

30. Senantiasa membaca dan mempelajari Al Qur’an dan mengamalkannya;

31. Sederhana dalam urusan dunia dan paling cinta pada urusan akhirat;

32. Paling suka melakukan amar ma’ruf nahi mungkar;

33. Paling berhati-hati dengan lidahnya (menjaga lidah);

34. Senantiasa cinta pada keluarganya;

35. Paling lambat marahnya;

36. Senantiasa memperbanyakkan istighfar, berzikir dan mengingat Allah swt dan memperbanyak selawat Nabi;

37. Senantiasa suka dan ringan berzakat, infak dan bersedekah;

38. Senantiasa menjaga wudhuk;

39. Senantiasa menjaga solatnya terutama solat wajib;

40. Senantiasa menjaga solat sunnat Tahajjud dan solat Dhuha;

41. Paling cinta dan hormat pada kedua orang tuanya, terutama ibunya;

42. Cerdas / fikirannya intelek (Mutsaqoful fikri);

43. Aqidahnya bersih/lurus (Saliimul ‘aqiidah);

44. Ibadahnya benar (Shohiihul ‘ibaadah);

45. Rendah hati (Tawadhuk’);

46. Jiwanya bersungguh-sungguh (Mujaahadatun nafsi);

47. Mampu mencari nafkah (Qaadirun’alal kasbi);

48. Senantiasa menjaga dan memelihara lidah/lisan (Hifdzul lisaan);

49. Senantiasa istiqomah dalam kebenaran (Istiqoomatun filhaqqi);

50. Senantiasa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis dan memelihara kehormatan diri (Goddhul bashor wahifdzul hurumat);

51. Senantiasa lemah lembut dan suka memaafkan kesalahan orang lain (Latiifun wahubbul’afwi);

52. Benar, jujur, berani dan tegas (Al-haq, Al-amanah-wasyaja’ah);

53. Selalu yakin dalam tindakan yang sesuai ajaran Islam (Mutayaqqinun fil’amal);

54. Senantiasa pandai memanfaatkan waktu (untuk dunia dan akhirat) (Hariisun’alal waqti);

55. Sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi orang lain (Naafi ’un lighoirihi);

56. Senantiasa menghindari perkara yang samar-samar (Ba’iidun’anisy syubuhat);

57. Senantiasa berfikiran positif dan proaktif (Al-fikru wal-bina’);

58. Senantiasa bersedia menolong orang yang lemah (Mutanaashirun lighoirihi);

59. Senantiasa berani bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita (Asysyidda’u’alal kuffar);

60. Senantiasa mengingat akan datangnya kematian; [berbagai sumber]

Comments

Popular posts from this blog

Siapa Tak Nak RM4500 Dalam Akaun !

Hotel Outrigger Surfers Paradise, Australia

Review Buku Crappy to Happy

Pesanan Ikhlas

Untuk makluman semua, SEGALA IKLAN PROMOSI berkaitan produk atau NOMBOR TELEFON yang ada SEBELUM TAHUN 2022 TIDAK LAGI digunakan & berurusan ye. Semua entry yang ada didalam blog akan dijadikan sebagai kenangan. Mohon maaf sekiranya ada mana-mana entries yang kurang sopan atau ada unsur yang tak sepatutnya atau ada kisah-kisah yang membuka aib mana-mana pihak. If uguys rasa tak selesa dengan entry tersebut boleh komen diruangan "Posting Entry Blog @ email" untuk di edit semula atau padam post tuh. Sorry sangat-sangat ye guys..