60 Tips Lelaki Sejati Dalam Islam


60 Tips Lelaki Sejati Dalam Islam


1. Islam menjadi pedoman hidupnya yang utama (QS.6:153);

2. Ikhlas menjadi dasar hidupnya (QS.2:207);

3. Taqwa menjadi bekal hidupnya (QS.2:197);

4. Taat menjadi karakteristik khasnya (QS.3.132);

5. Solat dan sabar merupakan kekuatannya (QS.8:56;32:24);

6. Tsabat (teguh) merupakan sikap hidupnya (QS.8:45);

7. Ukhuwah Islamiyah menjadi pengikat hatinya (QS.49:10;43:67);

8. Tidak mengenal sikap palsu, banyak tingkah dan takabur (QS.25:63);

9. Ruang jiwanya dipenuhi oleh perhatian dan kepedulian yang besar dan penuh kesungguhan dalam mencapai hadaf (tujuan baik) mereka (QS.28:55)

10. Detik-detik malamnya amat berharga, diisi dengan ibadah Qiyamul Lail/Muraaqabatullah
(QS.25:64 : 17:79. 76:26);

11. Senantiasa risau dan amat takut akan azab Neraka Jahanam (QS.25:65-66);

12. Punya ukuran-ukuran yang jelas atas kebenaran dalam kehidupannya (QS.25:67.17:29);

13. Tidak menyekutukan Allah, dan tidak menentang (menyalahi) perintah Allah (QS.25:68-71);

14. Tidak menganiaya hak orang lain dan tidak menzalimi seorangpun (QS.25:72);

15. Hatinya lurus dan hidup subur dengan iman yang benar (QS.25:73);

16. Senantiasa menginginkan kebaikan yang dilakukan berlanjutan untuk setiap generasi (QS.25:74-76);

17. Senantiasa jujur dalam perkataan dan perbuatannya;

18. Senantiasa menjaga tali silaturrahim;

19. Senantiasa menjaga amanah yang diberikan;

20. Senantiasa menjaga hak tetangga;

21. Senantiasa memberi kepada yang memerlukan;

22. Senantiasa membalas kebaikan orang lain;

23. Senantiasa memuliakan tetamu;

24. Memiliki sifat malu;

25. Senantiasa menepati janji;

26. Tubuhnya sihat dan kuat (Qowiyyul jismi);

27. Berakhlak baik/mulia kepada sesama makhluk Allah; (Matiinul khuluqi);

28. Senantiasa solat tepat pada waktunya;

29. Senantiasa memautkan hatinya ke masjid /Cinta solat berjemaah di Masjid;

30. Senantiasa membaca dan mempelajari Al Qur’an dan mengamalkannya;

31. Sederhana dalam urusan dunia dan paling cinta pada urusan akhirat;

32. Paling suka melakukan amar ma’ruf nahi mungkar;

33. Paling berhati-hati dengan lidahnya (menjaga lidah);

34. Senantiasa cinta pada keluarganya;

35. Paling lambat marahnya;

36. Senantiasa memperbanyakkan istighfar, berzikir dan mengingat Allah swt dan memperbanyak selawat Nabi;

37. Senantiasa suka dan ringan berzakat, infak dan bersedekah;

38. Senantiasa menjaga wudhuk;

39. Senantiasa menjaga solatnya terutama solat wajib;

40. Senantiasa menjaga solat sunnat Tahajjud dan solat Dhuha;

41. Paling cinta dan hormat pada kedua orang tuanya, terutama ibunya;

42. Cerdas / fikirannya intelek (Mutsaqoful fikri);

43. Aqidahnya bersih/lurus (Saliimul ‘aqiidah);

44. Ibadahnya benar (Shohiihul ‘ibaadah);

45. Rendah hati (Tawadhuk’);

46. Jiwanya bersungguh-sungguh (Mujaahadatun nafsi);

47. Mampu mencari nafkah (Qaadirun’alal kasbi);

48. Senantiasa menjaga dan memelihara lidah/lisan (Hifdzul lisaan);

49. Senantiasa istiqomah dalam kebenaran (Istiqoomatun filhaqqi);

50. Senantiasa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis dan memelihara kehormatan diri (Goddhul bashor wahifdzul hurumat);

51. Senantiasa lemah lembut dan suka memaafkan kesalahan orang lain (Latiifun wahubbul’afwi);

52. Benar, jujur, berani dan tegas (Al-haq, Al-amanah-wasyaja’ah);

53. Selalu yakin dalam tindakan yang sesuai ajaran Islam (Mutayaqqinun fil’amal);

54. Senantiasa pandai memanfaatkan waktu (untuk dunia dan akhirat) (Hariisun’alal waqti);

55. Sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi orang lain (Naafi ’un lighoirihi);

56. Senantiasa menghindari perkara yang samar-samar (Ba’iidun’anisy syubuhat);

57. Senantiasa berfikiran positif dan proaktif (Al-fikru wal-bina’);

58. Senantiasa bersedia menolong orang yang lemah (Mutanaashirun lighoirihi);

59. Senantiasa berani bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita (Asysyidda’u’alal kuffar);

60. Senantiasa mengingat akan datangnya kematian; [berbagai sumber]

No comments:

7 Jenis Rehat Yang Perlu Kamu Amalkan

Assalamulaikum dan salam semua, Dalam tengah mood tak berapa nak okay tetiba jumpa tips 7 Jenis Rehat Yang Perlu Kamu Amalkan.  Bila baca sa...